Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u potpunosti prihvaća inicijativu Europske komisije te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača.

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od iznimne važnosti koji će pridonijeti zapošljavanju visokokvalificiranih istraživača te pridonijeti uspostavi motivirajuće radne okoline za istraživače.

Lokalna kontakt točka (LCP Euraxcess):
mr.sc. Barbara Unković
E: barbara.unkovic(at)unipu.hr
T: +385 52 377 557

Press materijali

Dokumenti vezani uz implementaciju Povelje i Kodeksa