Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Javna nabava

Obavijest sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11):

Obavještavamo da predstavnici naručitelja, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11).

Plan nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Jednostavna nabava

2017.

Bagatelna nabava

2016.

2015.