Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

21.09.17.
Događanja

Prikazi i imaginariji talijanske kulture: znanstveni skup povodom 40. godišnjice studija talijanistike u Puli

Od 21. do 23. rujna 2017. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije (Hrvatska)

Detaljnije na internetskoj stranici međunarodnog znanstvenog skupa: