Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Izdavačka djelatnost Sveučilišta

Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti, donesenom dana 01. ožujka 2013. godine na 17. sjednici Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, određuju se opći uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i sastavnica Sveučilišta.

Senat odlučuje o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Odbor za izdavačku djelatnost stručno je tijelo Senata Sveučilišta.

Svrha izdavačke djelatnosti Sveučilišta jest da pridonosi razvitku znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada djelatnika Sveučilišta stoga predstavlja dio njegove znanstvene, nastavne i umjetničke infrastrukture.

Izdavačka djelatnost Sveučilišta obuhvaća izdavanje publikacija, i to: udžbenika, knjiga, monografija, prijevoda knjiga, zbornika radova sa znanstvenih, umjetničkih i stručnih skupova, izvješća s konferencija, kongresa, simpozija i koncerata u organizaciji Sveučilišta i njegovih sastavnica, periodičnih publikacija Sveučilišta kao tiskanih djela, mrežnih publikacija, kompaktnih diskova, videozapisa i tonskih zapisa, nosača zvuka, partitura kao i drugih oblika izdanja.