Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

17.07.17.
Međunarodna suradnja

ERASMUS+ natječaj za osoblje Sveučilišta – akademska godina 2017./2018.

Dana 17. srpnja 2017. Sveučilište je raspisalo za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, projekt broj 2017-1-HR01-KA103-034943 u okviru zimskog semestra akademske godine 2017./2018.

Mobilnosti u okviru ovog Natječaja moguće je realizirati do 28. veljače 2018. godine.

Natječaj je otvoren do 1. rujna 2017. godine.


Tekst Natječaja te ostale vezane dokumente možete pronaći na stranici:

 UNIPU>Suradnja>Međunarodna suradnja>Erasmus+ program>Mobilnost osoblja