Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Studentski zbor

Studentski zbor je studentska organizacija čija su prava i obaveze uređene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Puli.

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli nestranačko je, nezavisno i nepolitičko izborno predstavničko tijelo studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a čine ga studenti izabrani na izborima za članove Studentskog zbora.

Mandat predstavnika studenata traje dvije (2) godine, a mandat izvršnih funkcija (predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, voditelji ureda itd.) jednu (1) godinu.

Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu djelovanje studenata u tijelima uprave Sveučilišta i njegovih sastavnica, te briga o:

 • Ustroju i provedbi studentskih programa na području visoke naobrazbe, znanosti, kulture, sporta, tehničke kulture i drugih područja od interesa za studente Sveučilišta 
 • Ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno – ekonomski položaj studenta na Sveučilištu 
 • Imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Sveučilišta 
 • Donošenju plana i programa rada Studentskog zbora
 • Imenovanju studentskog pravobranitelja
 • Davanju prijedloga o praćenju i poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja studenata Sveučilišta 
 • Davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente Sveučilišta 

Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ili drugim općim aktima Studentskog zbora određene su i druge zadaće. 

U svrhu lakšeg ostvarivanja navedenih ciljeva i zadaća, Studentski zbor formirao je urede za kulturu, sport, zabavu, znanstveno – izdavačku djelatnost i financije. U rad ureda mogu se uključiti sve studentice i studenti, neovisno o polju svoga studija. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja/pohvala/kritika/prijedloga, pišite nam na: szbor(at)unipu.hr

ili nas potražite na Facebooku.

Sastav studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Predstavnici zajedničke liste Sveučilišta:

 • Tea Aničić
 • Amela Škrijelj
 • Luka Škabić
 • Dajana Cvek

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković":

 • Davor Jačimović
 • Jasmin Rami
 • Fabio Ivinić

 Filozofski fakultet

 • Ivan Okmaca
 • Robert Slacki

 Muzička akademija

 • Martina Jambrišak
 • Luka Lukačević

 Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije

 • Nino Dasko
 • Dijana Jaranović