Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete

Misija, vizija i vrijednosti Sveučilišta definirane su Razvojnom strategijom koja je donesena na 42. sjednici Senata Sveučilišta, 13. lipnja 2011.

Izjava vizije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli postat će jedinstveno, otvoreno, inkluzivno i prepoznatljivo Sveučilište, usmjereno k održivom razvoju, povijesnom, kulturnom i prirodnom nasljeđu, te povezano s društvenom zajednicom.

Sveučilište će ostvariti načela Bolonjske deklaracije te pružati konkurentne programe s visokom razinom mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja. Razvit će  programe koji se temelje na principima održivog razvoja te će se napraviti iskorak prema prirodnim znanostima (održavanje i očuvanje Jadranskog mora i priobalja) te tehničkim znanostima.

Izjava misije

Sveučilište provodi i razvija znanstveno - istraživačku, umjetničku i nastavnu djelatnost temeljenu na specifičnostima istarske baštine u suradnji s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim javnim gospodarskim subjektima.

Inoviranjem i razvojem postojećih društvenih, humanističkih i umjetničkih programa Sveučilište ostvaruje kvalitetne, suvremene i originalne sveučilišne programe koji prate potrebe tržišta te razvija poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske doktorske programe koji dovode do visoko specijaliziranih kadrova i do obrazovanja u skladu sa zahtjevima cjeloživotnog obrazovanja.

Sveučilište osigurava visoki studentski standard; pruža socijalnu, psihološku i  znanstvenu podršku studentima; razvija sadržaje za veće uključivanje studenata u znanstveno – istraživačke i umjetničke  procese i projekte; podiže kvalitetu komunikacije i dostupnost službi na višu razinu te kroz povezanost s okruženjem brine o karijeri studenata.

Sveučilište pruža podršku usavršavanju i razvoju administrativnog osoblja te znanstvenu i financijsku podršku razvoju karijere nastavnika.

Vrijednosti

  1. Znanje i izvrsnost
  2. Originalnost i inovativnost
  3. Ljudi
  4. Individualizacija i kreativnost
  5. Otvorenost (inkluzivnost)
  6. Etičnost
  7. Društvena odgovornost
  8. Baština i višejezičnost

Preduvjet ostvarenja misije i vizije Sveučilišta snažno je i nedvosmisleno opredjeljenje za kvalitetu u svim segmentima djelovanja koje je Sveučilište jasno iskazalo svojom Politikom kvalitete.

Sveučilište je, također, ustrojilo Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (dalje: Sustav) čija je osnovna zadaća da kontinuiranim i sustavnim praćenjem i poboljšanjima širi kulturu kvalitete među svim dionicima Sveučilišta, kako bi zahtjevi kvalitete ispunili i premašili.

Temeljni dokument koji opisuje primijenjeni Sustav i vodič za usmjeravanje napora svih dionika Sveučilišta je Priručnik kvalitete. Poznavanje njegovih odrednica i dosljedno primjenjivanje načela Sustava na razini pojedinca i cijele akademske zajednice jedini je način ostvarivanja ciljeva i očuvanja vrijednosti Sveučilišta, jer kvaliteta je odgovornost svakoga pojedinačno i sviju nas kao akademske zajednice!

Rektor:
prof. dr. sc. Alfio Barbieri