Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Često postavljana pitanja studenata

Pitanja i odgovori prema kategorijama

Odaberite kategoriju kako biste pročitali pitanja i odgovore koje smo za vas pronašli.

Kako saznati više

OPĆENITO O IZVORIMA INFORMACIJA ZA STUDENTE

Informacije studentima prije, za vrijeme i nakon studija pružaju se iz različitih izvora. Osim osnovnog izvora informacija - mrežnih stranica i različitih publikacija, sve informacije studenti mogu dobiti i u Stručnim službama i uredima Sveučilišta:

Područje interesa

Izvor

Općenito o Sveučilištu/sastavnici/studiju

Tajništva Sveučilišta/sastavnice/studija

Studentska prava i obveze, reguliranje statusa studenta, zdravstveno osiguranje

Služba za studente i ISVU

Međunarodna razmjena i priznavanje IVK

Ured za međunarodnu razmjenu, Ured za priznavanje IVK

Kvaliteta studiranja

Ured za kvalitetu, Glavni odbor za kvalitetu, Odbori za kvalitetu na sastavnicama

Prehrana, subvencioniranje troškova smještaja, studentski poslovi

Studentski centar

Literatura za ispite, seminarske, završne, diplomske i poslijediplomske radove

Sveučilišna knjižnica, knjižnice sastavnica

Radi olakšavanja komunikacije, na mrežnim stranicama sveučilišta postavljen je imenik svih djelatnika Sveučilišta s brojevima telefona i adresama e-pošte.

 

Većina pitanja navednih u nastavku regulirana su aktima Sveučilišta dostupnima na OVOJ STRANICI.

Preporuka je Sveučilišta da se studenti na početku studija upoznaju s odredbama Statuta, Pravilnika o studiju, Pravilnika o ocjenjivanju i Etičkog kodeksa te u studiju koriste i ostale dokumente Sveučilišta za specifična pitanja koja su detaljnije regulirana u zasebnim aktima.