Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Istraživanje

''Sveučilište služi javnom interesu kroz svoju potragu za znanjem i njegovim širenjem i tim putem pruža poboljšano obrazovanje i trening, izvodi istraživanja i omogućuje razmjenu i transfer znanja.'', (Razvojna strategija Sveučilišta, str.21). U Razvojnoj strategiji Sveučilišta 2010.-2015. jedna od strateških namjera je: ''osnažiti znanstvena i umjetnička istraživanja'' (str. 125), te primjenjivati kriterij izvrsnosti kako u planiranju i upravljanju istraživanjima, tako i u istraživačkim kapacitetima, te Strategiji razvoja ljudskih resursa za istraživače.
Strategija razvoja ljudskih resursa za istraživače i Plan aktivnosti implementiraju se kao dio Razvojne strategije Sveučilišta. Poticanje znanstveno-istraživačke suradnje zaposlenika na nacionalnom i međunarodnom nivou dio su misije Sveučilišta koja se provodi u resoru znanosti i istraživanja.

Prorektorica za znanost i istraživanje, prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić, upravlja resorom, zadužena je za implementaciju Strategije razvoja istraživača te putem Vijeća za poslijediplomske studije obavlja zadaću usklađivanja poslova, ustrojavanja, izvedbe i razvoja poslijediplomskih studija na Sveučilištu.

Prorektorica predsjeda i Odborom za izdavačku djelatnost, te Odborom za znanstveni i umjetnički rad, a podrška u radu joj je Ured za znanost i istraživanje.

Prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić
Prorektorica za znanost i istraživanje/
Vice Rector for Science and Research

Ured za znanost i istraživanja/ Science and Research Office

Adresa/ Adress:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli/ Juraj Dobrila University of Pula
Zagrebačka 30
52100 Pula
Hrvatska/ Croatia