Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Međunarodni projekti/ International Projects

Brigu o međunarodnim projektima vodi Ured putem aktivnosti usmjerenih na rad s međunarodnom znanstveno-istraživačkim i edukativnim projektima.

Usluge ureda su namijenjene internom akademskom osoblju kao stručna podrška u odabiru izvora međunarodnih financiranja, savjeta oko projektnih prijava i oblikovanja projektne ideje, te kontaktiranje i pregovaranje s vanjskim partnerima, EU institucijama i poslovnim okruženjem.

Aktivnosti koje se provode u okviru međunarodnih projekata jesu:

  • podrška u potrazi za projektnim natječajima i mogućnostima financiranja projekata na  međunarodnoj razini;

  • savjetodavna podrška akademskom osoblju prilikom stvaranja projektne ideje, u procesu pripreme i prijave međunarodnih projekata;

  • podrška u prikupljanju potrebne administrativne dokumentacije za prijavu međunarodnih projekata;

  • pomoć u vođenju, koordiniranju aktivnosti i završavanju međunarodnih projekata;organiziranje radionica, predavanja i informativnih dana na temu projekata u suradnji s Ministarstvom, Agencijom i predstavnicima fondova;

  • poticanje partnerstva s poduzećima iz gospodarstva i javnog sektora (Ured preuzima ulogu spone i moderatora u stvaranju poveznica s okruženjem - institucijska partnerstva - u cilju uključivanja u međunarodne projekte;

  • EURAXCESS Local Contact Point  je usluga usmjerena međunarodnoj znanstvenoj zajednici kako bi se olakšalo ugošćivanje stranih znanstvenika na našem Sveučilištu, te ih uključilo u hrvatske i međunarodne znanstvene projekte;

  • vođenje baze međunarodnih projekata (stoga je dužnost svakoga tko sudjeluje u projektnoj prijavi ili radu na međunarodnim projektima, kao i o ishodu evaluacije projekta o tome obavijestiti Ured).

Sveučilište ima iskustva u TEMPUS i raznim IPA projektima. Koristimo engleski, talijanski i hrvatski jezik u projektima, te smo otvoreni za suradnju na svim projektnim linijama unutar Europe i izvan nje. Raspolažemo specifičnim rasponom znanja iz društvenih, humanističkih, umjetničkih područja znanosti i znanosti o moru koja u kombinaciji predstavljaju jedinstven spoj sinergije i istraživačke perspektive.

Ako ste zainteresirani za usluge Ureda i zajedničku suradnju u pripremi i provođenju međunarodnih projekata kontaktirajte nas.

PIC broj naše institucije: 964366435

Kontakti/ Contacts

izv. prof. dr.sc. Valter Boljunčić
Prorektor za međunarodnu suradnju/
Vice-Chancellor for International Cooperation

Barbara Unković M.sc
Expert Associate for International Projects

LCP Euraxcess

Sanja Biberić mag.oec
Project Assistant

Adresa/ Adress:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli/ Juraj Dobrila University of Pula
Zagrebačka 30
52100 Pula
Hrvatska/ Croatia