Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Centar za kompetencije u obrazovanju

 

Centar za kompetencije u obrazovanju osnovan je kao sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli odlukom Senata od 18. srpnja 2013. Osnivanje Centra ima uporište u nekoliko strategija i smjernica koje se odnose na cjeloživotno učenje:

  • razvojnoj strategiji Sveučilišta Jurja Dobrile (2011.)

Sveučilište prepoznaje cjeloživotno učenje kao priliku svoga razvoja, bilo u ponudi svojih programa, bilo za svoj nastavnički i nenastavnički kadar.

  • strategiji obrazovanja odraslih Vlade RH (2004.)

 Suvremena strategija obrazovanja temelji se na načelu cjeloživotnog učenja, potaknutog činjenicom da se količina novoga znanja povećava velikom brzinom, pa znanja stečena u tradicionalnom obrazovnom sustavu zastarijevaju i nisu dostatna potrebama pojedinca i društvene zajednice. Cjeloživotno učenje počiva na četiri temeljna stupa, prema kojima pojedinac mora: učiti znati, učiti činiti, učiti biti i učiti živjeti zajedno.

  • smjernicama za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta RH (2012.)

Cjeloživotno učenje i obrazovanje jedna je od bitnih pretpostavki te moguć put za postupnu preobrazbu u učeću zajednicu zadovoljnih pojedinaca, a time i kompetitivno društvo utemeljeno na neprestanom stvaranju i primjeni novih znanja.

  • strategijama obrazovne suradnje Republike Hrvatske i Europske unije

Obrazovanje je važno područje zajedničke politike EU budući da je znanje temelj uspješnog gospodarstva (knowledge-based economy), a program Centra uklapa se u glavni program EU za obrazovanje Program za cjeloživotno učenje - Lifelong Learning Programme. Strateški okvir obrazovne suradnje s EU je Obrazovanje i osposobljavanje 2020. Program Centra za kompetencije u obrazovanju odgovara posebno na prvi cilj ovog strateškog okvira da cjeloživotno učenje i mobilnost postanu stvarnost.