Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014., 2015. i 2016.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović potpisao je s ravnateljima javnih znanstvenih instituta te s rektorima i prorektorima javnih sveučilišta 26. lipnja 2013. godine i 18. srpnja 2013. godine potpisao Ugovore o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014., 2015. i 2016.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine utvrđena su sredstva koja su osigurana u Državnom proračunu za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014., 2015. i 2016.

Iznosi kojima će se podupirati znanstvena djelatnosti pojedine ustanove  izračunati su na temelju pokazatelja znanstvene djelatnosti dogovorenih s predstavnicima javnih znanstveni instituta i javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Pokazatelji su sljedeći:

1. Broj znanstvenika zaposlenih u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE) po područjima znanosti

2. Znanstvena produktivnost, koja uključuje:

 • Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science   
 • Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Scopus ( za društvene i humanističke znanosti) 
 • Broj ostalih radova u kategorijama A1, A2
 • Znanstvene autorske knjige

3. Nacionalni i međunarodni kompetitivni znanstveni projekti i mobilnost, što uključuje:

 • Broj ugovorenih međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata
 • Vrijednost ugovorenih međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata
 • Broj ugovorenih nacionalnih kompetitivnih znanstvenih projekata
 • Vrijednost ugovorenih nacionalnih kompetitivnih znanstvenih projekata
 • Broj ulazne i izlazne mobilnosti (duža od mjesec dana)

4. Broj sudjelovanja u aktivnostima popularizacije znanosti

5. Suradnja institucije s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama:

 • Broj ugovorenih projekata
 • Vrijednost ugovorenih projekata

Nacionalno vijeće za znanost je na svojoj 75. sjednici održanoj 26. studenog 2012. godine predložilo da se prilikom izračuna za pojedino područje znanosti koriste i sljedeći koeficijenti:

 • područje biomedicine i zdravstva i područje prirodnih znanosti: 2,7
 • područje biotehničkih znanosti: 2,6
 • područje tehničkih znanosti: 2,5
 • područje humanističkih znanosti, društvenih znanosti, interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje: 1,2

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli je temeljem navedenih pokazatelja u 2013. godini ostvarilo pravo na sredstva u ukupnom iznosu od 328.576,75 kuna.

Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli možete preuzeti OVDJE.

Na temelju pokazatelja provedbe znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima (koji su sukladno dogovoru povjerenstva sačinjenog od prorektora za znanost i predstavnika MZOS-a modificirani u odnosu na one iz 2013.), određena je visina financijske potpore koja se isplaćuje javnim sveučilištima u 2014. godini. Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli doznačeno je 482,937,58 kuna.

Obrasce za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli možete preuzeti OVDJE.

 

Na temelju pokazatelja provedbe znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima, određena je visina financijske potpore koja se isplaćuje javnim sveučilištima u 2015. godini. Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli doznačeno je 483.493,81 kuna.

Obrasce za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli možete preuzeti OVDJE.

 

Na temelju pokazatelja provedbe znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima, određena je visina financijske potpore koja se isplaćuje javnim sveučilištima u 2016. godini. Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli doznačeno je 481.589,39 kuna.

Obrasce za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli možete preuzeti u datotekama: