Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Baza znanstvenika i umjetnika Sveučilišta

Sljedeća baza prikazuje cjelokupno nastavno osoblje Sveučilišta. Njena je svrha olakšavanje umrežavanja i suradnje u znanosti i umjetnosti.

Redoslijed prati onaj iskazan Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/09, 82/12, 32/13) . Na nekim mjestima primjetan nesklad između polja i grana rezultat je izmjena Pravilnika i vremena izbora u zvanja.

 

Područje: Prirodne znanosti 

Polje

Grana

Ime i prezime

Matematika

-

Valter Boljunčić

Neva Slani

Petra Tadić

Geoznanost

Znanost o moru

Ines Kovačić

Bojan Lazar

Emina Pustijanac

Interdisciplinarne prirodne znanosti

Znanost o moru

Mauro Štifanić

 

Područje: Biomedicina i zdravstvo 

Polje

Grana

Ime i prezime

Farmacija

Gioconda Milotti

 

Područje: Društvene znanosti 

Polje

Grana

Ime i prezime

Ekonomija

Ekonomija poduzetništva

Alfio Barbieri

Danijela Križman-Pavlović

Ariana Nefat

Financije

Ana Grdović Gnip

Dean Učkar

Manuel Benazić

Lovre Božina

Sandra Krtalić

Marta Božina-Beroš

Kvantitativna ekonomija

Danijela Rabar

Organizacija i menadžment

Marli Gonan Božac

Sabina Lacmanović

Morena Paulišić

Tea Golja

Međunarodna ekonomija

Ines Kersan-Škabić

Opća ekonomija

Kristina Afrić-Rakitovac

Alen Belullo

Sanja Blažević

Marija Bušelić

Katarina Kostelić

Dean Sinković

Saša Stjepanović

Marinko Škare

Violeta Šugar

Lela Tijanić

Daniel Tomić

Romina Pržiklas Družeta

Trgovina i turizam

Jasmina Gržinić

Iva Slivar

Nataša Urošević

Aljoša Vitasović

Poslovna informatika

Vanja Bevanda

Goran Matošević

Marko Turk

Marketing

Dražen Alerić

Dragan Benazić

Erik Ružić

Lenko Uravić

Računovodstvo

Ksenija Černe

Lorena Mošnja-Škare

Adriana Galant

Ticijan Peruško

Robert Zenzerović

Pravo

Trgovačko pravo i pravo društva

Ljiljana Maurović

Oliver Radolović

Tea Hasić

Informacijske i komunikacijske znanosti

Informacijski sustavi i informatologija

Vanja Bevanda

Tihomir Orehovački

Maja Ružić-Baf

Janko Žufić

Komunikologija

Tijana Vukić

-

Boris Pein

Sociologija

Posebna sociologija

Edgar Buršić

Fulvio Šuran

Psihologija

Razvojna psihologija

Marlena Plavšić

Aldo Špelić

Đeni Zuliani

Ostale primijenjene psihologije

Neala Ambrosi-Randić

Pedagogija

Opća pedagogija

Marina Diković

Opća pedagogija/didaktika

Sandra Kadum

Didaktika

Snježana Močinić

Posebne pedagogije

Sabina Vidulin

-

Iva Ćatić

Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Poremećaji u ponašanju

Mirjana Radetić-Paić

Kineziologija

Sistematska kineziologija i kineziološka edukacija

Iva Blažević

Odgojne znanosti

Opća pedagogija

Elvi Piršl

Sustavna pedagogija

Nevenka Tatković

Kineziologija

Loris Benassi

Zlatko Tkalčec

Interdisciplinarne društvene znanosti

Pedagogija i sociologija

Andrea Debeljuh

           

 

Područje: Humanističke znanosti

Polje

Grana

Ime i prezime

Filozofija

Povijest filozofije

Fulvio Šuran

Filologija

Klasična filologija

Ante Matan

Gorana Stepanić

Kroatistika

Valnea Delbianco

Dubravka Dulibić Paljar

Vjekoslava Jurdana

Boris Koroman

Marko Ljubešić

David Mandić

Blaženka Martinović

Helena Pavletić

Lina Pliško

Vanessa Vitković Marčeta

Slavistika

Irena Mikulaco

Romanistika

Robert Blagoni

Barbara Buršić-Giudici

Sandro Cergna

Martina Damiani

Goran Filipi

Fabrizio Fioretti

Tanja Habrle

Ivana Lalli-Paćelat

Lorena Lazarić

Roberta Matković

Isabella Matticchio

Valter Milovan

Violeta Moretti

Eliana Moscarda Mirković

Marija Nedveš

Nada Poropat Jeletić

Doriana Rabak

Sandra Tamaro

Germanistika

Kristina Djaković

Marieta Djaković

Anglistika

Ivana Bančić

Moira Kostić-Bobanović

Sunčana Tuksar Radumilo

Krešimir Vukić

Teorija i povijest književnosti

Elis Deghenghi Olujić

Igor Grbić

Daniel Mikulaco

Kristina Riman

-

Teodora Fonović Cvijanović

Matija Jelača

Zvonimir Milanović

Povijest

Stara povijest

Robert Matijašić

Davor Bulić

Hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest

Ivan Jurković

Maurizio Levak

Robert Kurelić

Marina Zgrablić

Hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest

Slaven Bertoša

Marija Mogorović Crljenko

Danijela Doblanović

Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

Nevio Šetić

Igor Duda

Mihovil Dabo

Iva Milovan Delić

Znanost o umjetnosti

Muzikologija i etnomuzikologija

Lada Duraković

Arheologija

Prapovijesna arheologija

Klara Buršić-Matijašić

Katarina Gerometta

Aleksandra Paić

Etnologija i antropologija

Etnologija

Andrea Matošević

Interdisciplinarne humanističke znanosti

-

Mauro Dujmović

Rita Scotti-Jurić

 

Područje: Umjetničko područje 

Polje

Grana

Ime i prezime

Glazbena umjetnost

 

Kompozicija

Massimo Brajković

Laura Čuperjani

Vladimir Gorup

Branko Okmaca

Bashkim Shehu

Reprodukcija glazbe

Franko Božac

Domeniko Briški

Sofija Cingula

Marija Crnčić-Brajković

Dražen Košmerl

Elda Krajcar Percan

Denis Modrušan

Zdenko Osip

Ivan Šverko

Likovna umjetnost

Slikarstvo

Breza Žižović

Likovna pedagogija

Aleksandra Rotar

Gea Vlaketić

 

 

Područje: Interdisciplinarna područja znanosti 

Polje

Grana

Ime i prezime

Geografija

-

Nikola Vojnović

Znanost o umjetnosti i Ekonomija

-

Ivana Paula Gortan Carlin

 

Područje: Interdisciplinarno područje umjetnosti 

Polje

Grana

Ime i prezime

Glazbena umjetnost i interdisciplinarno umjetničko polje

-

Mirjana Grakalić