Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Događanja CKPIS-a

3. Socijalizam na klupi

Treći dvogodišnji međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi održava se na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 28-30. rujna 2017. na temu Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. Gotovo stotinu sudonika nastupa unutar sekcija, na okruglim stolovima i plenarnim predavanjima. Pozvani predavači su Stephen A. Smith (University of Oxford), Jens Gieseke (ZZF Potsdam) i Pavel Kolář (EUI Florence).Radionica Poduzeća u kasnom socijalizmu i postsocijalizmu

Jednodnevna radionica Firms in Late and Post-Socialism: State control, Management and the Shop-floor in Transformation održana je u srijedu, 27. rujna 2017., na Filozofskom fakultetu. Organizatori su bili Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) Regensburg i Institute for East European History, University of Vienna u suradnji s Graduate School for East and Southeast European Studies, Munich-Regensburg te pulskim Sveučilištem.

 

 

Doktorska radionica 2017.

Treću godinu zaredom održana je ljetna Doktorska radionica u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta u Puli i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Od 30. kolovoza do 2. rujna 2017. deset je doktoranada i šest predavača izlagalo i raspravljalo na temu Novi čovjek za socijalističko društvo. Ove godine predavanja su se temeljila na rezultatima upravo završenog trogodišnjeg istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Doktorandi su pristigli sa sveučilišta i instituta u Beogradu, Glasgowu, Grazu, Iaşiju, Nottinghamu, Parizu, Pragu, Sarajevu, Sofiji i Zagrebu.Arhiva

Događanja 2012/2013.
Događanja 2013/2014.
Događanja 2014/2015.
Događanja 2015/2016.
Događanja 2016/2017.