Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Vrjednovanje novih studijskih programa

Prilikom osmišljavanja i predlaganja novih studijskih programa potrebno je:

  • promišljati o njihovoj usklađenosti s misijom, vizijom i strateškim ciljevima Sveučilišta, potrebama okruženja u kojem će se programi izvoditi, i raspoloživim kapacitetima za njegovo izvođenje,
  • izraditi studiju o opravdanosti izvođenja studijskoga programa u skladu sa strateškim dokumentom Mreže visokih učilišta i studijskih programa u Republici Hrvatskoj
  • uskladiti program sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
  • osigurati usporedivost navedenih programa s programima koji se nude u bližem i daljnjem okruženju, uzimajući u obzirom preporuke brojnih zainteresiranih strana,
  • u njegovo stvaranje uključiti sve koji će ga izvoditi i podupirati, ali i sve ostale koji u njemu imaju interese.

Prema članku 20. st. 10. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Sveučilišni studijski programi osnivaju se i izvode odlukom senata sveučilišta na temelju prethodne procjene jedinice za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete koja prilikom procjene uzima u obzir uvjete propisane pravilnikom iz članka 26. istog Zakona (radi se o OVOME PRAVILNIKU).

U svrhu formaliziranja cjelokupnog procesa pri Sveučilištu, izrađen je Pravilnik o vrjednovanju obrazovnih programa Sveučilišta kojim se definira procedura pri izradi novih studijskih programa i izmjeni/dopuni postojećih.

Sastavni dio Pravilnika predstavljaju sljedeći obrasci: 

Za svaki se studijski program ispunjava i obrazac o opravdanosti javnog financiranja studijskog programa.

U slučaju postojanja specifičnih modaliteta ustrojavanja i izvođenja studijskih programa, nužno je provesti postupak osnivanja i upisa u Upisnik studijskih programa sukladno OVOJ UPUTI.

 

 

Dosadašnja kronologija donošenja novih studijskih programa