Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Područja vrjednovanja u Sustavu za kvalitetu

Područja vrednovanja Sustava uključuju sva područja definirana:

  • Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG),
  • Kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu sveučilišta,
  • Kriterijima za prosudbu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH,
  • unutarinstitucijskom regulativom
  • ostalim aktima relevantima za sva područja djelovanja Sveučilišta.

Područja vrednovanja:

1. STUDENTI

2. DJELATNOSTI

2.1. NASTAVNA DJELATNOST

2. 1. 1. STUDIJSKI PROGRAMI

2. 1. 2. PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA

2. 2. ZNANSTVENA I UMJETNIČKA DJELATNOST

2. 3. STRUČNA DJELATNOST

3. UPRAVLJANJE

3. 1. OSIGURAVANJE KVALITETE

3. 2. INFORMACIJSKI SUSTAV

3. 3. INFORMIRANJE JAVNOSTI

3. 4. RESURSI

3. 4. 1. LJUDSKI RESURSI

3. 4. 2. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RESURSI