Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Zakonski okvir

Zakon o odgoju i obrazovanju (2008.) donosi podatak o 60 ECTS nastavničkoga paketa.

Ispitni rokovi i konzultacije

nalaze se na osobnim stranicama nastavnika i nastavnica pojedinih kolegija ili/ i na ISVU-u.

Filozofski fakultet

Muzička akademija

Više informacija možete naći na stranicama Muzičke akademije.

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

 Više informacija možete potražiti na stranicama Odjela.

Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije

Više informacija možete naći na stranicama Odjela.